Projekti lühikirjeldus

 

Käesoleva projekti eesmärgiks on tõsta spordilaagrite teenuse ja teiste puhketeenuste kvaliteeti ning parandada selleks vajalike tingimusi.

 

Projekti käigus:

• Soetame kaasaegse köögitehnika komplekti peahoones asuvasse kööki ja teeme seal väiksemahulised parendustööd – sellega loome tingimused kvaliteetse toitlustusteenuse pakkumiseks kohapeal.

• Uuendame olemasolevat sauna ( kuni 16 kohta) ja paigaldame lisaks tehases valmistatud “iglu-saun” kuni 6 inimesele.

• Soetame ja paigaldame 2 sanitaarsoojakut (WC + dušš, 4+4-kohalised).

• Paigaldame biopuhasti reovee puhastamiseks.

• Ühendame peahoone valguskaabliga ja kiire internetiga ning võimaldame tasuta Wi-Fi kasutamist mõisa territooriumil.

• Teeme mõisa peahoone trepihalli piirete väiksemahulised parendustööd.

 

Projekti tulemusena:

 

1. Mõisas hakatakse pakkuma mitmekesist puhketeenust.

2. Tekivad kaasaegsed sanitaartingimused spordilaagrite ja ürituste läbiviimiseks.

3. Tekib oma köök, mis võimaldab pakkuda toitlustusteenust kohapeal. Muu hulgas tekib võimalus kasutada peahoonet seminaride ja pidulike ürituste võõrustamiseks ja teha seda ka väljaspool turismi kõrghooaega.

4. Tekib kiire internetiühendus, mis on eelduseks mõisa kasutamiseks seminarikohana ning samuti annab tulevikus võimalust rakendada mõisas targa hoone lahendusi.

 

Toetusprogrammi rahastab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond. Toetuse suurus 149 894,90 eurot.